Radonmåling

Det er fler ulike måter å måle radon og finne årsaken til de høye verdiene. 

Det anbefales i utgangspunktet å starte med måling i egen regi. Da måles det med sporfilm i 60 dager, i perioden 15 oktober til 15 april. Sporfilmene plaseres i tråd med instruksjonen som er medfølgende. En kan også benytte en digital radonmåler. I utgangspunktet bør denne også måle over 60 dager, dog er det slik at en får en indikasjon etter 7-14 dager. 

Dersom målingene skulle vise seg å være over 100Bq bør det kontaktes en konsulent. Konsulenten kan hjelpe deg å finne den beste og mest økonomiske løsningen for redukjon av radonkonsentrasjon. Byggkontrolløren AS har god erfaring innen radonsanering. 

Byggkontrolløren bruker instrumenter som Radonsniffer, IR kamera i kombinasjon med trykktesting, Co2 målinger, digitalmåler etc for å løse problemet på en best mulig måte.