Det er utallige kilder i boligen som avgir avgasser. Alt av bygningsmaterialer, gjenstander, klær og såper for å nevne noen eksponerer oss for avgasser. Liker du å kose deg med fyr i peisen og stearin lys eksponeres man desto mer. Disse avgassene har ofte negativ effekt på vår helse, og bør ventileres ut av boligen. Enkelte er redd for å miste varme om vinteren og lukker igjen alle lufteluker i vinduer og vegger. Dette er spesielt uheldig da man i tilegg til avgasser vil samle opp en større andel co2. For høye co2 verdier er veldig uheldig og bør tas på alvor. Teknisk forskrift regulerer idag hvor høyt nivå en kan ha av Co2 i bygget. 

 

Man kan lese mer om dette tema på Miljødirektoratets hjemmesider.