Støv og svevestøv

Ett voksent menneske puster ca 10000 liter luft iløpet av ett døgn. Nordmenn er innendørs opptil 90% av dagen. Følgelig er det viktig med ett godt inneklima i hjemmet. 

Støvpartikler kan være med på å betenne og irritere slimhinner i nese, hals og luftveier. Enkelte opplever en økning i slimproduksjon og tørrhetsfølelse i slimhinnen. Videre kan man oppleve seg tett i nese og hals med plagsom hoste. 

Det som ofte er uheldig er at kjemikalier binder seg til støvet som kan resulterere i allergier eller astmananfall. Det er med andre ord fornuftig å redusere kjemikaliebruken i hjemmet. Personer som allerede er allergiske eller som er overfølsomme vil reagere spesielt mye på svevestøv.

Ett godt og riktig renhold sammen med god ventilasjon er nødvendig for at ett inneklima skal være godt å oppholde seg i.